ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ( ΑΘΗΝΩΝ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ)

ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΥΣΑΝΙΔΗ

ΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

210-3800702-3627332

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΥΣΑΝΙΔΗ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΑΝΝΑ

X