100% Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΥΣΑΝΙΔΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΥΣΑΝΙΔΗ 100 %

ΤΑ ΘΕΡΜΑ ΜΑΣ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΜΑΣ

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΑΝΝΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΥΣΑΝΙΔΗ

X