ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ( ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ)

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΚΗ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι γραπτές εξετάσεις του εισαγωγικού διαγωνισµού για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης) θα διεξαχθούν στις 21, 22 και 23-10-2021 στις κτιριακές εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου HYATT REGENCY THESSALONIKI(13ο χλμ Θεσσαλονίκης – Περαίας) καθώς στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔι). Το πρόγραμμα του γραπτού διαγωνισμού ορίσθηκε ως εξής:

Πέμπτη 21-10-2021, ώρα 09.30΄: 1ο Θέµα Συνταγματικού Δικαίου, Γενικού Διοικητικού Δικαίου και Δικαίου Διοικητικών Διαφορών (ακυρωτική διαφορά)

Πέμπτη 21-10-2021 , ώρα 17.30΄: Ξένη γλώσσα Παρασκευή 22-10-2021, ώρα 09.30:. 2ο Θέµα Συνταγματικού Δικαίου, Γενικού Διοικητικού Δικαίου και Δικαίου Διοικητικών Διαφορών (διαφορά ουσίας)

Παρασκευή 22-10-2021, ώρα 17.30΄:. Θέμα Γενικής Παιδείας

 Σάββατο 23-10-2021, ώρα 09.30΄: Θέμα Δημοσιονομικού Δικαίου

Επιπλέον ορίσθηκαν τα εξής: Η διάρκεια κάθε γραπτής εξέτασης θα είναι 4 ώρες πλην της εξέτασης στη ξένη γλώσσα που θα είναι 3 ώρες.

Η προσέλευση των υποψηφίων πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μία (1) ώρα πριν από την έναρξη της γραπτής εξέτασης. Η κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες θα γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση στο κεντρικό κτίριο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών η οποία θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα αυτής.(www.esdi.gr). Κατά τις γραπτές εξετάσεις οι υποψήφιοι υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ. Επίσης, μπορούν να φέρουν μαζί τους ασχολίαστα κείμενα του Συντάγματος και οποιουδήποτε νομοθετήματος, σχετικού με την εξεταστέα ύλη. Όλοι οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους εντός των εξεταστικών κέντρων υποχρεούνται, να επιδεικνύουν α) πιστοποιητικό εμβολιασμού ή β) πιστοποιητικό νόσησης ή γ) βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου για κορωνοϊό COVID – 19 με τη μέθοδο PCR εντός 72 ωρών είτε ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid-test) εντός 48 ωρών πριν από την προσέλευση. Ο έλεγχος γνησιότητας του πιστοποιητικού ή της βεβαίωσης ταυτόχρονα με την ταυτοπροσωπία του υποψηφίου, θα ελέγχεται από προσωπικό εξουσιοδοτημένο προς τον σκοπό αυτό. Οι υποψήφιοι που δεν είναι εφοδιασμένοι με το κατάλληλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση δεν θα εισέρχονται στα εξεταστικά κέντρα. Είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας από όλους τους υποψήφιους καθ΄ όλη τη διάρκεια της εξέτασής τους. Απαγορεύεται στους υποψηφίους, µε ποινή αποκλεισμού από την εξέταση, να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή άλλες συναφείς ηλεκτρονικές συσκευές και οποιοδήποτε τύπο χαρτιού (κόλλες αναφοράς κ.λπ.) και να καπνίζουν μέσα στις αίθουσες κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης. Οι προαναφερόμενες ηλεκτρονικές συσκευές και τα κινητά τηλέφωνα θα παραδίδονται υποχρεωτικά πριν την έναρξη του διαγωνισμού στους επιτηρητές.

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2021 Ο Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής Παναγιώτης Ευστρατίου Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας

X