ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ( ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΣΔΙ 2022 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 10/2/2022 ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΉ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 2022

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

210-3800702-2103627332

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΑΝΝΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΥΣΑΝΙΔΗ

X