Πρόγραμμα γραπτών εξετάσεων δευτέρου σταδίου του ΚΘ΄ εισαγωγικού διαγωνισμού (κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης)

Πρόγραμμα γραπτών εξετάσεων δευτέρου σταδίου του ΚΘ΄ εισαγωγικού διαγωνισμού (κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης)
7 Ιουλίου, 2022
Ανακοινώσεις
Οι γραπτές εξετάσεις του εισαγωγικού διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης) θα διεξαχθούν στις 25, 26, 27 και 28-09-2022 στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔι).

Το πρόγραμμα του γραπτού διαγωνισμού ορίσθηκε ως εξής:

Κυριακή 25-09-2022, ώρα 09.30΄: Πρακτικό με έμφαση στο Συνταγματικό Δίκαιο, σε θεματικές του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Δευτέρα 26-09-2022, ώρα 17.30΄: Πρακτικό με έμφαση στο Διοικητικό Δίκαιο

Τρίτη 27-09-2022, ώρα 17.30΄: Γενική Νομική Παιδεία

Τετάρτη 28-09-2022, ώρα 17.30΄: Πρακτικό με έμφαση στο Δίκαιο Διοικητικών Διαφορών

Επιπλέον ορίσθηκαν τα εξής:

Η διάρκεια κάθε γραπτής εξέτασης θα είναι 4 ώρες.

Η προσέλευση των υποψηφίων πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μία (1) ώρα πριν από την έναρξη της γραπτής εξέτασης.

Η κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (www.esdi.gr).

Κατά τις γραπτές εξετάσεις οι υποψήφιοι υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ. Επίσης, μπορούν να έχουν μαζί τους ασχολίαστα κείμενα του Συντάγματος και οποιουδήποτε νομοθετήματος, σχετικό με την εξεταστέα ύλη.

Απαγορεύεται στους υποψηφίους, µε ποινή αποκλεισμού από την εξέταση, να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή άλλες συναφείς ηλεκτρονικές συσκευές και οποιοδήποτε τύπο χαρτιού (κόλλες αναφοράς κ.λπ.) και να καπνίζουν μέσα στις αίθουσες κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης.

Οι προαναφερόμενες ηλεκτρονικές συσκευές και τα κινητά τηλέφωνα θα παραδίδονται υποχρεωτικά πριν την έναρξη του διαγωνισμού στους επιτηρητές.

Για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του κορονοϊού COVID – 19, οι υποψήφιοι με την είσοδό τους στους χώρους που διενεργείται η διαγωνιστική διαδικασία έχουν υποχρέωση να φορούν μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή Ν95) ή εναλλακτικά διπλής μάσκας (χειρουργικής και υφασμάτινης). Σε περίπτωση που τυχόν ληφθούν νέα μέτρα προστασίας κατά του κορονοϊού COVID – 19, θα υπάρξει ανακοίνωση.

Αθήνα, 7 Ιουλίου 2022

Η Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής
Σπυριδούλα Χρυσικοπούλου
Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας

X