ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΣΔΙ 2023

ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΣΔΙ 2023 ( ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ)
ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟΥ 210-380070-210-3627332

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΑΝΝΑ

X