ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΒΟΗΘΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ( ΒΟΗΘΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ )
ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 28/2/2023
ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ : 210-3800702

X