ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΥΣΑΝΙΔΗ ΣΥΓΧΑΙΡΕΙ ΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2022-2023

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2022-2023
ΤΟ 80% ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΜΑΣ ΑΡΙΣΤΕΥΣΑΝ ΚΑΙ ΕΙΣΗΧΘΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΑ ΘΕΡΜΑ ΜΑΣ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

X