ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΣΔΙ 2024 ( ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ )

ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ 2024 ( ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ )
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 210-3800702
ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΑΝΝΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΥΣΑΝΙΔΗ

X