Κατατακτήριες Νομικής Σχολής Αθηνών

Κατατακτήριες Νομικής Σχολής Αθηνών

Μέσα στο Νοέμβριο κάθε έτους ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για κατατακτήριες εξετάσεις στη Νομική Σχολή Αθηνών. Πτυχιούχοι άλλων ανωτάτων πανεπιστημιακών σχολών αλλά και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι μπορούν να εισαχθούν στις ως άνω Νομικές σχολές κατόπιν διενέργειας γραπτής εξέτασης. Η εξέταση περιλαμβάνει τρία μαθήματα τα οποία ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Τμήματος υποδοχής, ήτοι της Νομικής Σχολής Αθηνών.

 

Τα εξεταζόμενα μαθήματα για την νομική Αθηνών είναι:

Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου Α΄ εξαμήνου

Συνταγματικό Δίκαιο Α΄ εξαμήνου
Γενικό Ποινικό Δίκαιο Β΄ εξαμήνου

 

Ειδικότερα, εξεταστέα ύλη για Νομική Αθηνών

Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου

Ι. Έννοια και λειτουργία του δικαίου – πηγές – κανόνες δικαίου.

ΙΙ. Δικαίωμα: Έννοια – διακρίσεις – γένεση – κτήση – αλλοίωση – απώλεια – άσκηση.

ΙΙΙ. Τα Πρόσωπα: Η έννοια του προσώπου ως θεμελιώδης νομική έννοια – φυσικά πρόσωπα – νομικά πρόσωπα

ΙV. Οι Δικαιοπραξίες: Έννοια και είδη – προαπαιτούμενα – κατάρτιση σύμβασης – ακυρότητα, ακυρωσία – ερμηνεία.

V. Αιρέσεις – Προθεσμίες

VI. Συναίνεση – Έγκριση.

VII. Αντιπροσώπευση.

VIII. Ο χρόνος στο δίκαιο.

 

Συνταγματικό Δίκαιο

Ι. Θεωρητικά προλεγόμενα: Κράτος (έννοια και στοιχεία), Σύνταγμα (έννοια, διακρίσεις, νομικοπολιτική σημασία), Πηγές του συνταγματικού δικαίου, Συντακτική εξουσία – Αναθεωρητική λειτουργία, Έλεγχος συνταγματικότητας των νόμων.

ΙΙ. Θεμελιώδες αρχές: Δημοκρατική αρχή, αρχή του κράτους δικαίου, αρχή του κοινωνικού κράτους, αρχή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, αρχή της ισότητας, αρχή της ελευθερίας.

ΙΙΙ. Το Πολίτευμα: Διακρίσεις, Αρχή της λαϊκής κυριαρχίας. Οργανωτικές βάσεις του πολιτεύματος, Διάκριση των εξουσιών, Αντιπροσωπευτικό σύστημα, Συστήματα κυβερνήσεως, Ανάδειξη αρχηγού κράτους, Το πολίτευμα κατά το άρθρο 1 Συντ., Προστασία του πολιτεύματος.

ΙV. Άσκηση της λαϊκής κυριαρχίας: Το δικαίωμα πολιτικής ψήφου, το εκλογικό σώμα, τα πολιτικά κόμματα.

V. Βουλή: Ανάδειξη των μελών της Βουλής, Νομικό καθεστώς των βουλευτών, Εσωτερική δομή της Βουλής, Λειτουργία της Βουλής, Αρμοδιότητες της Βουλής, Διάλυση της Βουλής.

VI. Εκτελεστική εξουσία: O Πρόεδρος της Δημοκρατίας (ανάδειξη, θητεία, συνταγματική θέση, αρμοδιότητες), η Κυβέρνηση (σύνθεση, νομική θέση αρμοδιότητες, σχηματισμός, σχέσεις Κυβερνήσεως, Προέδρου της Δημοκρατίας και Βουλής, ευθύνη υπουργών), η Διοίκηση (οργάνωση, συγκεντρωτικό – αποκεντρωτικό σύστημα, αυτοδιοίκηση καθ΄ ύλη και τοπική, ειδικό καθεστώς Αγ. Όρους, όργανα της διοικήσεως, βασικές γραμμές υπηρεσιακής καταστάσεως).

VII. Δικαστική εξουσία: Δικαστήρια (είδος οργάνων, κατηγορίες, αρμοδιότητες), Συνταγματικές εγγυήσεις της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης (προσωπικές και λειτουργικές), Δικαστήρια προβλεπόμενα ειδικά από το Σύνταγμα.

VIII. Ελληνική Συνταγματική Ιστορία

ΙΧ. Οι κανόνες δικαίου (αναθεώρηση συντάγματος, νόμοι, ευρωπαϊκό δίκαιο, κανονιστική αρμοδιότητα εκτελεστικής εξουσίας, κατάσταση πολιορκίας κ.λ.π.)

 

Γενικό Ποινικό Δίκαιο

Έγκλημα και ποινή στον Π.Κ. Η αρχή Nullum crimen, nulla poena sine lege και η τεχνική – πρακτική έννοια του εγκλήματος. Τα στοιχεία του εγκλήματος. Η ανθρώπινη συμπεριφορά (πράξη). Η ειδική ποινική υπόσταση του εγκλήματος, αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση.

Το άδικο. Ο καταλογισμός σε ενοχή. Ειδικές μορφές εμφανίσεως του εγκλήματος (απόπειρα-συμμετοχή-συρροή). Λόγοι αποκλεισμού του τιμωρητού (προσωπικοί λόγοι απαλλαγής από την ποινή, δικαστική άφεση του αξιόποινου, λόγοι εξάλειψης του αξιόποινου).

 

Χρόνος εξετάσεων

Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Το πρόγραμμα εξετάσεων ανακοινώνεται από τη Γραμματεία της Σχολής τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.

 

Στο Νομικό Σπουδαστήριο Προυσανίδη, οι υποψήφιοι των Κατατακτηρίων εξετάσεων εκπαιδεύονται άρτια σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα με πλήρη ανάλυση της θεωρίας, με ανάπτυξη πρακτικών θεμάτων, την επίλυση παλαιότερων θεμάτων, με γνώμονα πάντα την κρατούσα νομολογία. Σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα παρέχονται σημειώσεις από το διδακτικό μας προσωπικό που έχουν ως στόχο επικουρικά με τα πανεπιστημιακά εγχειρίδια να καταστήσουν πιο κατανοητή την εξεταστέα ύλη. Επίσης, ανά τακτά χρονικά διαστήματα οι υποψήφιοι καλούνται να εξετάζονται και στα τρία μαθήματα από το διδακτικό μας προσωπικό, ώστε καθ΄ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας τους να βρίσκονται σε ετοιμότητα και εγρήγορση. Οι διδάσκοντες, είναι διακεκριμένοι επιστήμονες στα αντικείμενα διδασκαλίας τους  και διαθέτουν πολυετή διδακτική εμπειρία στις συγκεκριμένες εξετάσεις.

Τα τμήματα και τρόποι παρακολούθησης:

Τα τμήματα προετοιμασίας για τις κατατακτήριες εξετάσεις είναι δύο. Το πρώτο (θερινό τμήμα) ξεκινά περί τα μέσα Μαρτίου κάθε έτους και ολοκληρώνεται η προετοιμασία περί τα μέσα του Ιουλίου. Ενώ το δεύτερο (χειμερινό τμήμα) ξεκινά περί τα τέλη του Αυγούστου και ολοκληρώνεται η προετοιμασία αρχές Δεκέμβρη, μόλις μια εβδομάδα πριν την εξέταση των υποψηφίων.

Στο Νομικό Σπουδαστήριο Προυσανίδη εκτός από τη δια ζώσης παρακολούθηση παρέχεται και η δυνατότητα στους υποψηφίους, ζωντανής εξ αποστάσεως παρακολούθησης. Άλλωστε αρκετά χρόνια τώρα, το Νομικό Σπουδαστήριο Προυσανίδη κάνει χρήση των πιο προηγμένων τεχνολογιών και των πιο σύγχρονων ηλεκτρονικών μοντέλων σχεδιασμού μάθησης!

 

100.00 50.00

Κωδικός προϊόντος: 001-2 Κατηγορία:
X