Κατατακτήριες Νομικής Σχολής Κομοτηνής

Κατατακτήριες Νομικής Σχολής Κομοτηνής

Μέσα στο Νοέμβριο κάθε έτους ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για κατατακτήριες εξετάσεις στη Νομική Σχολή Κομοτηνής. Πτυχιούχοι άλλων ανωτάτων πανεπιστημιακών σχολών αλλά και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι μπορούν να εισαχθούν στις ως άνω Νομικές σχολές κατόπιν διενέργειας γραπτής εξέτασης. Η εξέταση περιλαμβάνει τρία μαθήματα τα οποία ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Τμήματος υποδοχής, ήτοι της Νομικής Σχολής Κομοτηνής.

 

Τα εξεταζόμενα μαθήματα για την Νομική Κομοτηνής είναι:

Στοιχεία Αστικού Δικαίου και Πολιτικής Δικονομίας

Στοιχεία Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας

Συνταγματικό δίκαιο- Έννοια και διακρίσεις του Συντάγματος, Στοιχεία Διοικητικού και Φορολογικού δικαίου.

 

Ειδικότερα, εξεταστέα ύλη για νομική Κομοτηνής:

 Αστικό Δίκαιο:

Τα φυσικά πρόσωπα. Οι δικαιοπραξίες (έννοια, κατάρτιση, περιεχόμενο, ελαττωματικές δικαιοπραξίες, αντιπροσώπευση και πληρεξουσιότητα).

Αδικαιολόγητος πλουτισμός, αδικοπραξίες, υπαιτιότητα, ευθύνη από αλλότριες πράξεις, ενοχή προς αποζημίωση, ανώμαλη εξέλιξη της ενοχής.

Η πώληση. Το διαζύγιο (Προϋποθέσεις, διαδικασία και συνέπειες). Κτήση και απώλεια της κυριότητας κινητού και ακινήτου. Εξ αδιαθέτου διαδοχή.

Πολιτική Δικονομία:

Διαδικαστικές προϋποθέσεις, διάδικοι, αγωγή, απόφαση, απόδειξη, ένδικα μέσα, αναγκαστική εκτέλεση.

Στοιχεία Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας :

α. Ποινικό Δίκαιο:

Έγκλημα, άδικο, καταλογισμός, ποινή

β. Ποινική Δικονομία :

Αρχές της ποινικής δίκης, όργανα απονομής της ποινικής δικαιοσύνης, η απόδειξη στην ποινική δίκη

Στοιχεία Συνταγματικού και Διοικητικού και Φορολογικού Δικαίου:

Έννοια και διακρίσεις του Συντάγματος

Πηγές Δικαίου
Έννοια, περιεχόμενο και Διακρίσεις της Διοικητικής πράξης Ανάκληση Διοικητικών πράξεων
Έννοια και διακρίσεις του φόρου

 

Χρόνος εξετάσεων

Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Το πρόγραμμα εξετάσεων ανακοινώνεται από τη Γραμματεία της Σχολής τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.

 

Στο Νομικό Σπουδαστήριο Προυσανίδη, οι υποψήφιοι των Κατατακτηρίων εξετάσεων εκπαιδεύονται άρτια σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα με πλήρη ανάλυση της θεωρίας, με ανάπτυξη πρακτικών θεμάτων, την επίλυση παλαιότερων θεμάτων, με γνώμονα πάντα την κρατούσα νομολογία. Σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα παρέχονται σημειώσεις από το διδακτικό μας προσωπικό που έχουν ως στόχο επικουρικά με τα πανεπιστημιακά εγχειρίδια να καταστήσουν πιο κατανοητή την εξεταστέα ύλη. Επίσης, ανά τακτά χρονικά διαστήματα οι υποψήφιοι καλούνται να εξετάζονται και στα τρία μαθήματα από το διδακτικό μας προσωπικό, ώστε καθ΄ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας τους να βρίσκονται σε ετοιμότητα και εγρήγορση. Οι διδάσκοντες, είναι διακεκριμένοι επιστήμονες στα αντικείμενα διδασκαλίας τους  και διαθέτουν πολυετή διδακτική εμπειρία στις συγκεκριμένες εξετάσεις.

Τα τμήματα και τρόποι παρακολούθησης:

Τα τμήματα προετοιμασίας για τις κατατακτήριες εξετάσεις είναι δύο. Το πρώτο (θερινό τμήμα) ξεκινά περί τα μέσα Μαρτίου κάθε έτους και ολοκληρώνεται η προετοιμασία περί τα μέσα του Ιουλίου. Ενώ το δεύτερο (χειμερινό τμήμα) ξεκινά περί τα τέλη του Αυγούστου και ολοκληρώνεται η προετοιμασία αρχές Δεκέμβρη, μόλις μια εβδομάδα πριν την εξέταση των υποψηφίων.

Στο Νομικό Σπουδαστήριο Προυσανίδη εκτός από τη δια ζώσης παρακολούθηση παρέχεται και η δυνατότητα στους υποψηφίους, ζωντανής εξ αποστάσεως παρακολούθησης. Άλλωστε αρκετά χρόνια τώρα, το Νομικό Σπουδαστήριο Προυσανίδη κάνει χρήση των πιο προηγμένων τεχνολογιών και των πιο σύγχρονων ηλεκτρονικών μοντέλων σχεδιασμού μάθησης!

 

400.00 300.00

Κωδικός προϊόντος: 001-2-1 Κατηγορία:
X