Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ασκουμένων Δικηγόρων

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ασκουμένων Δικηγόρων

Από το έτος 2014 οι ασκούμενοι δικηγόροι ολόκληρης της επικράτειας καλούνται δύο φορές τον χρόνο (Οκτώβριο και Απρίλιο, βλ. άρθρο 19 παρ. 2 Κώδικα Δικηγόρων) να εξεταστούν ταυτόχρονα, σε πανελλαδική εμβέλεια και σε κοινά θέματα με σκοπό να αποκτήσουν την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Τα μαθήματα στα οποία καλούνται να εξεταστούν οι υποψήφιοι είναι:

α) το Αστικό Δίκαιο και η Πολιτική δικονομία,

β) το Ποινικό Δίκαιο και η Ποινική Δικονομία,

γ) το Εμπορικό δίκαιο,

δ) το Δημόσιο Δίκαιο, η Διοικητική Διαδικασία και η Διοικητική Δικονομία,

ε) ο Κώδικας Δικηγόρων και Δεοντολογίας.

Στο Νομικό Σπουδαστήριο Προυσανίδη οι υποψήφιοι Συνάδελφοι έχουν τη δυνατότητα να προετοιμαστούν επαρκώς σε όλα τα ανωτέρω μαθήματα από διδάσκοντες εγνωσμένου κύρους και αξίας με πολυετή εμπειρία πάνω στα αντικείμενα διδασκαλίας τους.

Παρέχονται σε όλους τους Συναδέλφους σημειώσεις για κάθε μάθημα ξεχωριστά, ενώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάλυση πρακτικών ζητημάτων παρεμφερών με αυτά που ζητούνται από τους εξεταστές στον εν λόγω διαγωνισμό.

Η προετοιμασία έχει διάρκεια τεσσάρων μηνών. Ωστόσο, αν κάποιος υποψήφιος είτε λόγω επιβαρημένου φόρτου εργασίας, είτε εξαιτίας άλλων προσωπικών κωλυμάτων δεν έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει όλο το πρόγραμμα, τότε σε συνεννόηση με την γραμματεία του Σπουδαστηρίου και τον εκάστοτε καθηγητή, μπορεί να προγραμματίσει ιδιαίτερα μαθήματα σύντομης διάρκειας. Άλλωστε και οι υποψήφιοι που θα εισαχθούν στην τετράμηνη προετοιμασία του τμήματος, δύναται να επιλέξουν να παρακολουθήσουν μόνο συγκεκριμένα μαθήματα προετοιμασίας και όχι όλα!

Το Νομικό Σπουδαστήριο Προυσανίδη, παρέχει τη δυνατότητα στους υποψηφίους Συναδέλφους είτε δια ζώσης, είτε ζωντανής εξ αποστάσεως παρακολούθησης κάνοντας χρήση των πιο προηγμένων τεχνολογιών σχεδιασμού μάθησης.

100.00

Κωδικός προϊόντος: 001-2-2 Κατηγορία:
X